česky | english
cz | en

Podmínky účasti

Kurz obsahuje aktivní prezenční výuku a praxi v celkové délce 48 týdnů během celého roku, dále zahrnuje samostudium a práci na projektech. Teoretická a teoreticko-praktická část programu se odehrává v historickém centru Brna. Praxe bude rozdělená dle aktuálního výrobního schématu TV Nova a Markíza mezi Brno, Prahu a Bratislavu.

Náklady na účast v kurzu jsou plně hrazeny společností TV Nova s.r.o. nebo MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. Podmínkou účasti v kurzu je následná spolupráce s TV Nova s.r.o. nebo MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. po úspěšném absolvování kurzu po dobu alespoň 24 měsíců, popř. na osmi projektech (podle toho, který okamžik nastane dříve).

Účast v kurzu je možné přerušit jen ze závažných zdravotních důvodů, uchazeči by tedy měli pečlivě zvážit svou motivaci denně studovat, včetně schopnosti podílet se na projektech v často náročných podmínkách televizní produkce.