česky | english
cz | en

Struktura a harmonogram kurzu

Dvouletá výuka CCA je rozdělena do 8 bloků s maximálním důrazem na:

  • vedení projektů a showrunning
  • vývoj námětů, scénářů, analýzu a dramaturgii textů
  • režii, střih a střihovou skladbu
  • odbornou praxi v TV Nova/TV Markíza a zapojení do vývoje, přípravy a natáčení televizních pořadů

Přijímací řízení do dalšího ročníku CCA:
květen—červen 2023

Start programu:
říjen 2023

Během dvouletého intenzivního studia se střídají výukové fáze s praxí na konkrétních pořadech společnosti CME v České republice i na Slovensku. Výuka probíhá V Brně, převážně v češtině, s výjimkou mezinárodních přednášejících.  V prvním roce studia se účastníci kurzu věnují tvorbě non-fiction – zábavním a reality formátům s přesahem do dokumentární seriálové tvorby. Druhý rok studia je zaměřen
na hranou seriálovou tvorbu.

Ve výukové fázi je každý den tematicky profilovaný a předměty jsou rozděleny do bloků zejména s ohledem na časové možnosti zahraničních přednášejících.

Pondělí je ve spolupráci s vybranými publicisty a akademiky věnováno vývoji moderní televize a televizních žánrů či základům autorského práva.

Úterý a středa jsou věnovány seminářům a modulům televizních profesionálů a profesionálek, kteří účastníky formou případových studií postupně seznamují se všemi klíčovými fázemi tvůrčího, výrobního a postprodukčního procesu televizního pořadu.

Čtvrtek je věnován předmětům osobního rozvoje — psychohygieně, odborné angličtině, dějinám současného umění, ale také základům matematiky a analýzy dat kvůli schopnosti porozumět strategii globálních televizních hráčů (např. Netflix).

V pátek se účastníci kurzu ve spolupráci s mentory a konzultanty věnují vývoji svého vlastního projektu.

Účelem kurzu není pouze dokonalé ovládnutí praxe, ale komplexní znalost současného televizního světa.

Díky Televiznímu institutu a jeho úzké návaznosti na festival Serial Killer se v programu v roli přednášejících objevují klíčoví představitelé a představitelky současného evropského televizního průmyslu v čele s členy Odborné rady TVI, ale také významní zástupci CME.

Z tuzemských osobností je to pak například držitel ceny Emmy, producent a předseda Asociace producentů v audiovizi Vratislav Šlajer, významný producent a šéf vývoje TV Nova a Voyo Michal Reitler, oceňovaná dokumentaristka Erika Hníková, režisér Jan Prušinovský a mnozí další.