CME Content Academy

Přijímací řízení do CCA se skládá ze 2 kol:

V úvodní části musí zájemci o stipendijní program odeslat do 13. 11. 2022 požadované písemné podklady na níže uvedený e-mail, vyplnit přihlášku a zaplatit administrativní poplatek ve výši 875 Kč/35 €. Žádné další platby za účast v kurzu nejsou!

Materiály pro první přijímací kolo CCA:

  1. Esej uchazeče o motivaci ke studiu, kde vedle svých dosavadních studijních a pracovních zkušeností popíše i svoje představy o budoucím uplatnění v televizním oboru. (rozsah 1-3 normostrany v češtině/slovenštině a stejnou verzi také v angličtině!)
  2. Kritická analýza současného televizním seriálu dle vlastního výběru. (rozsah 2-5 normostran v češtině/slovenštině)
  3. Strukturovaný námět vlastního pořadu – zodpovězení základních otázek CO? JAK? a PROČ? chci točit. (rozsah max. 2 normostrany v češtině/slovenštině).
  4. Dobrovolná část: Portfolio s maximálně třemi ukázkami písemných či audiovizuálních prací uchazeče: články, odkazy na literární tvorbu, nerealizované náměty či scénáře, scénáře či synopse krátkometrážních pořadů (15/30 minut v maximální délce 30 normostran), spoty, showreely apod.

Pro příjímací řízení je vždy preferovaná kvalita před kvantitou! Mezi základní studijní předpoklady patří dobrá znalost angličtiny, kulturní rozhled a schopnost kultivovaného mluveného i psaného projevu. Věk ani formální úroveň doposud získaného vzdělání nejsou rozhodujícími faktory. Uchazeč však musí být plnoletý.

Materiály zasílejte do půlnoci 13. 11. 2022 na email prihlaska@tvinstitut.tv s předmětem: První kolo přijímacího řízení CCA. Nezapomeňte KAŽDÝ z odevzdávaných souborů označit svým jménem! V případě objemnějších příloh (nad 20 MB) prosím využijte služeb některého z uložišť.

Vybraní uchazeči postupují do druhého kola přijímacího řízení, kde je v termínu 28. a 29. listopadu čeká osobní pohovor s komisí TVI a CME nad předloženými materiály. Vzhledem k mezinárodnímu složení panelu a jednomu z klíčových předpokladů studia a pracovního uplatnění v CME probíhá druhé kolo pohovoru v angličtině.

Začátek prvního kurzu je plánován na 16. ledna 2023.

Pro případné dotazy prosím kontaktujte koordinátorku přijímacího řízení CCA: daniela@tvinstitut.tv