česky | english
cz | en

Přihlášku je možné podat do 11. 6. 2024

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

Přijímací řízení do CME Content Academy se skládá ze dvou kol. V úvodní části musí zájemci a zájemkyně o stipendijní program odeslat do 11. 6. požadované písemné podklady na níže uvedený e-mail, vyplnit přihlášku a zaplatit administrativní poplatek ve výši 875 Kč/35 €.  Žádné další platby za účast v kurzu nejsou! Účastník si hradí pouze životní náklady.

Materiály pro první přijímací kolo
CME Content Academy

  • Esej uchazeče o motivaci ke studiu, kde vedle svých dosavadních studijních a pracovních zkušeností popíše i svoje představy o budoucím uplatnění v televizním oboru. (rozsah 1—3 normostrany v češtině/slovenštině a stejnou verzi také v angličtině)
  • Kritická analýza současného televizního seriálu dle vlastního výběru. (rozsah 2—5 normostran v češtině/slovenštině)
  • Strukturovaný námět vlastního pořadu — zodpovězení základních otázek CO?, JAK? a PROČ? chci točit. (rozsah max. dvě normostrany v češtině/slovenštině).
  • Dobrovolná část: Portfolio s maximálně třemi ukázkami písemných či audiovizuálních prací uchazeče: články, odkazy na literární tvorbu, nerealizované náměty či scénáře, scénáře či synopse krátkometrážních pořadů (15/30 minut v maximální délce 30 normostran), spoty, showreely apod.

Pro příjímací řízení je vždy preferovaná kvalita před kvantitou.

Mezi základní studijní předpoklady patří dobrá znalost angličtiny, která je potřeba např. pro porozumění mezinárodním přednášejícím nebo i pro zapojení do zahraničních projektů. Výuka však probíhá převážně v češtině.

Dalšími předpoklady je kulturní rozhled a schopnost kultivovaného mluveného i psaného projevu.
Věk ani formální úroveň doposud získaného vzdělání nejsou rozhodujícími faktory. Uchazeč/ka však musí být plnoletý/á.

Materiály zasílejte do půlnoci 11. 6. na e-mail prihlaska@tvinstitut.tv s předmětem: První kolo přijímacího řízení CCA. Nezapomeňte KAŽDÝ z odevzdávaných souborů označit svým jménem! V případě objemnějších příloh (nad 20 MB) prosím využijte služeb některého z uložišť.

Druhé kolo

Vybraní uchazeči/ky postupují do druhého kola přijímacího řízení, kde je v termínu 19. a 20. června je čeká osobní pohovor s komisí Televizního institutu a CME (Central Media Enterprises) nad předloženými materiály. Vzhledem k mezinárodnímu složení panelu a jednomu z klíčových předpokladů studia a pracovního uplatnění v CME probíhá druhé kolo pohovoru v angličtině.

Začátek kurzu je plánován na 1. října 2024.

V případě dotazů prosím kontaktujte koordinátorku přijímacího řízení CCA Danielu Rosu: daniela@tvinstitut.tv

Fakturační údaje

Vaše přihláška

Produkt Mezisoučet
Přihláška CME Content Academy   × 1 875 
Mezisoučet 875 
Cena celkem 875 

Odesláním přihlášky potvrzujete správnost uvedených údajů a berete na vědomí obchodní podmínky a informace o zpracování osobních údajů.