česky | english
cz | en

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

Přijímací řízení do CME Content Academy se skládá ze dvou kol. V úvodní části musí zájemci o stipendijní program odeslat do 30. 11. 2022 požadované písemné podklady na níže uvedený e-mail, vyplnit přihlášku a zaplatit administrativní poplatek ve výši 875 Kč/35 €. Žádné další platby za účast v kurzu nejsou!

Materiály pro první přijímací kolo CME Content Academy

  • Esej uchazeče o motivaci ke studiu, kde vedle svých dosavadních studijních a pracovních zkušeností popíše i svoje představy o budoucím uplatnění v televizním oboru. (rozsah 1—3 normostrany v češtině/slovenštině a stejnou verzi také v angličtině)
  • Kritická analýza současného televizním seriálu dle vlastního výběru. (rozsah 2—5 normostran v češtině/slovenštině)
  • Strukturovaný námět vlastního pořadu — zodpovězení základních otázek CO?, JAK? a PROČ? chci točit. (rozsah max. dvě normostrany v češtině/slovenštině).
  • Dobrovolná část: Portfolio s maximálně třemi ukázkami písemných či audiovizuálních prací uchazeče: články, odkazy na literární tvorbu, nerealizované náměty či scénáře, scénáře či synopse krátkometrážních pořadů (15/30 minut v maximální délce 30 normostran), spoty, showreely apod.

Pro příjímací řízení je vždy preferovaná kvalita před kvantitou! Mezi základní studijní předpoklady patří dobrá znalost angličtiny, kulturní rozhled a schopnost kultivovaného mluveného i psaného projevu. Věk ani formální úroveň doposud získaného vzdělání nejsou rozhodujícími faktory. Uchazeč však musí být plnoletý.

Materiály zasílejte do půlnoci 30. 11. 2022 na email prihlaska@tvinstitut.tv s předmětem: První kolo přijímacího řízení CCA. Nezapomeňte KAŽDÝ z odevzdávaných souborů označit svým jménem! V případě objemnějších příloh (nad 20 MB) prosím využijte služeb některého z uložišť.

Druhé kolo

Vybraní uchazeči postupují do druhého kola přijímacího řízení, kde je v termínu 12. a 13. prosince čeká osobní pohovor s komisí TVI a CME nad předloženými materiály. Vzhledem k mezinárodnímu složení panelu a jednomu z klíčových předpokladů studia a pracovního uplatnění v CME probíhá druhé kolo pohovoru v angličtině.

Začátek kurzu je plánován na 16. ledna 2023.

Pro případné dotazy prosím kontaktujte koordinátorku přijímacího řízení CCA: daniela@tvinstitut.tv

PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ

Podávání přihlášek bylo ukončeno, další přijímací řízení začne na jaře a potrvá do 4. června 2023.