O televizním institutu

English version

Televizní institut je nová mezinárodní vzdělávací platforma se sídlem v Brně. Školu a současně také prostor pro setkávání špičkových televizních profesionálů založila Kamila Zlatušková, producentka, pedagožka a strategická ředitelka festivalu Serial Killer společně s Jiřím Hlavenkou, vizionářem a investorem do inovativních projektů.

Televizní hub je postaven na třech pilířích: kvalitní televizní tvorba všech žánrů, globální dopad a posouvání limitů televizního produkce a vývoje nových formátů ve střední a východní Evropě.

TVI nabízí díky propojení na klíčové evropské i regionální partnery moderní a celostní přístup ke studiu, pedagogické zaměření na televizní obsah, vyprávění příběhů, nejnovější audiovizuální technologie a následné uplatnění ve vybraném oboru.

V institutu se setkáte s mnoha skvělými odborníky, inspirativními profesionály a pronikavými akademickými osobnostmi, a to nejen ze západní Evropy či USA.

Strategii a obsahovou náplň pomáhá utvářet Odborná rada TVI složená především z osobností skandinávského televizního trhu, který v současnosti patří mezi nejzajímavější v Evropě.

Věříme, že kvalitní vzdělávání, péče o nové talenty a inspirace pro zdejší televizní profesionály je cesta, jak zvýšit úroveň, konkurenceschopnost a povědomí o televizní tvorbě u nás. Jsme přesvědčeni o tom, že při vzájemné spolupráci všech významných hráčů na trhu máme do budoucna velkou šanci trendy ve vyprávění příběhů ve světě také nastolovat, nikoliv je pouze se zpožděním přejímat.