Chci se přihlásit!

CME CONTENT ACDEMY

Přijímací řízení do programu CCA se skládá ze 3 kol:

V úvodní části musí zájemci o program odeslat do 31. 5. 2022 požadované písemné podklady a zaplatit administrativní poplatek ve výši 875 Kč/35 EURO.

Materiály pro první přijímací kolo CCA:

  1. Esej uchazeče v anglickém jazyce o motivaci ke studiu, kde vedle svých dosavadních zkušeností uchazeči popíší i svoje představy o budoucím uplatnění v televizním oboru. (rozsah 1-3 normostrany)
  1. Kritická analýza současného televizním seriálu dle vlastního výběru. (rozsah 2-5 normostran)
  1. Strukturovaný námět/synopse/jeden díl 30 min. epizody nebo 2 díly 15 min. epizody vlastního pořadu – zodpovězení základních otázek CO? JAK? a PROČ? chci točit. (rozsah min. 2, max. 30 normostran). TV dlouhodobě poptává komediální seriály, ale není podmínkou.
  1. Dobrovolná část: Portfolio s maximálně třemi ukázkami písemných či audiovizuálních prací uchazeče: články, odkazy na literární tvorbu, nerealizované náměty či scénáře, spoty, showreely, amatérské snímky apod. Pro příjímací řízení je vždy preferovaná kvalita před kvantitou! Mezi základní studijní předpoklady patří dobrá znalost angličtiny, kulturní rozhled a schopnost kultivovaného mluveného i psaného projevu. Věk ani formální úroveň doposud získaného vzdělání nejsou rozhodujícími faktory.